Ürün Link - tutunsepeti24.com

Ürün Link - tutunsepeti24.com

Türkiye

Bugün, tütün sepetleri hem tarihî birer eser olarak korunmakta hem de el sanatı koleksiyonlarında yer almaktadır. Bu sepetler, kültürel mirasın bir parçası olarak değerlendirilmekte ve sergilerde, müzelerde ve özel koleksiyonlarda sergilenmektedir.